နည္းပညာ သတင္္း APK

Downloads: 22 Category : News & Magazines
by: Requires: Android 4.0+ and upPrice:Free
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Click to Ratings)

နည္းပညာ သတင္္း Description


Here we provide နည္းပညာ သတင္္း V 2.0 for Android 4.0++ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိစုံလင္စြာဖတ္ရွဳႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္၊ ေနာက္ဆုံးထြက္ Software မ်ား Game မ်ားႏွင့္ အျခားနည္းပညာအေထြေထြ ဗဟုသုတ ေပါင္းစုံ စုစည္းထားေသာ Software ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာေနသူမ်ား၊ ရွာေဖြေနသူမ်ားႏွင့္ သင္ယူေနသူမ်ား အတြက္ Information မ်ားစုစည္းေပးထားပါသည္ ။

Credit
ဖုန္း နည္းပညာ ႏွင့္ Apk မ်ား

if there is any problem please let us know. Write your problem in comment box below.

Editors Notes:

Editors is lazy not tested it

Download နည္းပညာ သတင္္း APK File

Download နည္းပညာ သတင္္း

 • Price: Free
 • Requires: Android 4.0+ and up
 • File Name: နည္းပညာ သတင္္း.apk
 • Downloads: 22
 • Version : 2.0
 • Category : Android News & Magazines App

Old Versions နည္းပညာ သတင္္း

What's New in နည္းပညာ သတင္္း

 • No Change Log.

နည္းပညာ သတင္္း Screenshots


 • နည္းပညာ သတင္္း Screenshot
 • နည္းပညာ သတင္္း Screenshot

DISCLAIMER: နည္းပညာ သတင္္း is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.