ADR APK

Downloads: 14 Category : Auto & Vehicles
by: Requires: Android 4.0.3+ and upPrice:Free
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Click to Ratings)

ADR Description


Here we provide ADR V 5.2 for Android 4.0.3++ Приложение с изпитни въпроси за получаване на свидетелство за водач, превозващ опасни товари съгласно международната спогодба ADR. Въпросите са от задължителните теми на основния курс на обучение:

1. Общи изисквания, регламентиращи превоза на опасни товари.
2. Основни видове опасности.
3. Информация за защита на околната среда при контрола на пренасяне на отпадъци.
4. Превантивни и обезопасяващи мерки, съответстващи на различните видове опасности.
5. Какво да се прави след произшествие (първа помощ, пътна безопасност, основни познания за използване на защитна екипировка и др.).
6. Маркировка, етикетиране, табелки и сигнализация с оранжеви табели.
7. Какво трябва да прави и какво не трябва да прави водачът при превоза на опасни товари.
8. Цел и начин на работа на техническото оборудване на превозните средства.
9. Забрани за смесени товари в едно и също превозно средство или в контейнер.
10. Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети по време на товарене и разтоварване на опасни стоки.
11. Обща информация, отнасяща се до гражданскоправна отговорност.
12. Информация за многомодулни (комбинирани) транспортни операции.
13. Обработка и складиране на пакети.

Включени са списък на опасните вещества, лицензираните фирми в България за обучение на водачи и на консултанти по безопасността.
if there is any problem please let us know. Write your problem in comment box below.

Editors Notes:

Editors is lazy not tested it

Download ADR APK File

Download ADR

  • Price: Free
  • Requires: Android 4.0.3+ and up
  • File Name: ADR.apk
  • Downloads: 14
  • Version : 5.2
  • Category : Android Auto & Vehicles App

Old Versions ADR

What's New in ADR

  • Корекция на въпрос в руската версия
Share on Facebook    Share on Twitter    Share on Google+    Share on Gmail    Share on Reddit    Share on LinkedIn    Share on Tumblr    Save to Pocket    Share on Pinterest    Save to Evernote    Email this Page    View QR Code

DISCLAIMER: ADR is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.