கந்தர் சஷ்டி கவசம் APK

Downloads: 53 Category : Music & Audio
by: Requires: Android 4.1 and upPrice:Free
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Click to Ratings)

கந்தர் சஷ்டி கவசம் Description


தினமும் காலையில் கேட்க மறப்பினும் ஞாபகம் கொள்ளும் வகையில் நினைவூட்டும் வண்ணம் வடிவமைக்கபட்டிருப்பது அருமை. பாடல்களும் தானாகவே அடுத்தடுத்ததாய் செல்வதும் அழகு. Here we provide கந்தர் சஷ்டி கவசம் V 21.0.0 for Android 4.1++ Kantha Sasti Kavasam or Skanda Sasti Kavacham (Tamil: கந்த சஷ்டி கவசம்) is a Hindu devotional song composed in Tamil by Bala Devaraya Swamigal on Lord Muruga in the 16th century. The song has been composed in praise of the Lord, seeking to shower his Grace. The kavasam serves as a protective armour for devotees and confer great spiritual and material benefits when chanted daily with concentration and devotion.

The first four introductory lines of the song are known as "Kaappu", followed by a couple of meditational lines and the main song portion consisting of 238 lines are known as "Kavacham".

The app consists of the audio song of Kantha Sasti Kavasam along with the lyrics. The lyrics of the song is scrolled inline with the audio while it is being played.
if there is any problem please let us know. Write your problem in comment box below.

Editors Notes

For each stanza, it is moving automatically. U can simply wear headphone and enjoy it... Thank you for this wonderful work. I'm enjoying it.

Download கந்தர் சஷ்டி கவசம் APK File

Download கந்தர் சஷ்டி கவசம்

  • Price: Free
  • Requires: Android 4.1 and up
  • File Name: கந்தர் சஷ்டி கவசம்.apk
  • Downloads: 53
  • Version : 21.0.0
  • Category : Android Music & Audio App

Old Versions கந்தர் சஷ்டி கவசம்

What's New in கந்தர் சஷ்டி கவசம்

  • ~Improvements.
Share on Facebook    Share on Twitter    Share on Google+    Share on Gmail    Share on Reddit    Share on LinkedIn    Share on Tumblr    Save to Pocket    Share on Pinterest    Save to Evernote    Email this Page    View QR Code

DISCLAIMER: கந்தர் சஷ்டி கவசம் is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.
Page sharing tell your friends you can get faster download speed

Related கந்தர் சஷ்டி கவசம்

Comments கந்தர் சஷ்டி கவசம்