ADR APK

Downloads: 42 Category : Auto & Vehicles
by: Requires: Android 4.0.3+ and upPrice:Free
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Click to Ratings)

ADR Description


Here we provide ADR V 5.2 for Android 4.0.3++ Приложение с изпитни въпроси за получаване на свидетелство за водач, превозващ опасни товари съгласно международната спогодба ADR. Въпросите са от задължителните теми на основния курс на обучение:

1. Общи изисквания, регламентиращи превоза на опасни товари.
2. Основни видове опасности.
3. Информация за защита на околната среда при контрола на пренасяне на отпадъци.
4. Превантивни и обезопасяващи мерки, съответстващи на различните видове опасности.
5. Какво да се прави след произшествие (първа помощ, пътна безопасност, основни познания за използване на защитна екипировка и др.).
6. Маркировка, етикетиране, табелки и сигнализация с оранжеви табели.
7. Какво трябва да прави и какво не трябва да прави водачът при превоза на опасни товари.
8. Цел и начин на работа на техническото оборудване на превозните средства.
9. Забрани за смесени товари в едно и също превозно средство или в контейнер.
10. Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети по време на товарене и разтоварване на опасни стоки.
11. Обща информация, отнасяща се до гражданскоправна отговорност.
12. Информация за многомодулни (комбинирани) транспортни операции.
13. Обработка и складиране на пакети.

Включени са списък на опасните вещества, лицензираните фирми в България за обучение на водачи и на консултанти по безопасността.
if there is any problem please let us know. Write your problem in comment box below.

Editors Notes

Editors is lazy not tested it

Download ADR APK File

Download ADR

  • Price: Free
  • Requires: Android 4.0.3+ and up
  • File Name: ADR.apk
  • Downloads: 42
  • Version : 5.2
  • Category : Android Auto & Vehicles App

Old Versions ADR

What's New in ADR

  • Корекция на въпрос в руската версия
Share on Facebook    Share on Twitter    Share on Google+    Share on Gmail    Share on Reddit    Share on LinkedIn    Share on Tumblr    Save to Pocket    Share on Pinterest    Save to Evernote    Email this Page    View QR Code

DISCLAIMER: ADR is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.
Page sharing tell your friends you can get faster download speed

Related ADR

    Comments ADR