Geneesmiddelenrepertorium BCFI APK

Downloads: 52 Category : Medical
by: Requires: Android 4.1 and upPrice:Free
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Click to Ratings)

Geneesmiddelenrepertorium BCFI Description


Here we provide Geneesmiddelenrepertorium BCFI Apk Dowmload Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium wordt uitgegeven door het “Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie” (BCFI). Het BCFI is een vzw erkend en gesubsidieerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Het doel van het BCFI is informatie over geneesmiddelen op de Belgische markt te verstrekken aan gezondheidswerkers. Deze softwareapplicatie, die zoals de website www.bcfi.be het Repertorium ontsluit, is bedoeld voor artsen, apothekers en tandartsen, evenals studenten van deze disciplines. Er is een maandelijkse update.

De bedoeling van dit Repertorium is het rationele gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Rationeel gebruik betekent dat enkel geneesmiddelen worden aangewend waarvoor gevalideerde studies bestaan, dat men deze geneesmiddelen adequaat gebruikt (qua indicaties, contra-indicaties, posologie, interacties…) en dat men rekening houdt met de kostprijs. In dit verband dient de notie van “op evidentie gebaseerde farmacotherapie“ te worden vermeld: het is belangrijk te weten wat de evidentie omtrent de risico-batenverhouding van een geneesmiddel is.
if there is any problem please let us know. Write your problem in comment box below.

Editors Notes

Editors is lazy not tested it

Download Geneesmiddelenrepertorium BCFI APK File

Download Geneesmiddelenrepertorium BCFI

  • Price: Free
  • Requires: Android 4.1 and up
  • File Name: Geneesmiddelenrepertorium BCFI.apk
  • Downloads: 52
  • Version : 1.1
  • Category : Android Medical App

Old Versions Geneesmiddelenrepertorium BCFI

What's New in Geneesmiddelenrepertorium BCFI

  • No Change Log.
Share on Facebook    Share on Twitter    Share on Google+    Share on Gmail    Share on Reddit    Share on LinkedIn    Share on Tumblr    Save to Pocket    Share on Pinterest    Save to Evernote    Email this Page    View QR Code

DISCLAIMER: Geneesmiddelenrepertorium BCFI is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.
Page sharing tell your friends you can get faster download speed

Related Geneesmiddelenrepertorium BCFI

Comments Geneesmiddelenrepertorium BCFI