Hồng Nhan Tam Quốc APK

Downloads: 553 Category : Strategy
by: Requires: Android 2.3.4 and upPrice:Free
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Hồng Nhan Tam Quốc Description


Hồng Nhan Tam Quốc V 3.0.0 for Android 2.3.4+ Chúc mừng Hồng Nhan Tam Quốc đã tròn 1 năm ! Trong thời gian mừng tròn 1 năm(ngày 20/8- ngày 29/8) sẽ đưa ra chuối sự kiện hấp dẫn để cảm ơn các bạn đã tham dự và ủng hộ game Hồng Nhan Tam Quốc !
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
Hồng Nhan Tam Quốc là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc mang tính thực tế rất cao giúp bạn mặc sức tranh đoạt thành trì, cướp bóc tài nguyên! Mỗi ngày đều có quốc chiến liên máy chủ và giải đấu Tranh Bá để bạn tung hoành, giang sơn và mỹ nhân, bạn sẽ có tất cả!
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
Đặc sắc:
1. Mỗi tháng 1 lần có giải đấu Lôi Đài, Quốc Chiến, Tranh Bá liên máy chủ, thời cơ để xưng bá toàn máy chủ là đây!
2. Mỗi ngày có Quốc Chiến tính giờ, hãy thêm chút màu sắc cho cuộc sống hàng ngày nhé!
3. Rất nhiều hoạt động có thưởng, vô số rương báu chờ bạn lấy!
4. Thiên cổ danh tướng tùy bạn sai khiến!
5. Hệ thống trang bị đồ sộ giúp bạn càng đánh càng mạnh!
⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹⊹
Tài khoản Skype: changic.cs
Facebook:
if there is any problem please let us know. Write your problem in comment box below.

Editors Notes

This is a good game but not too addictive, well worth trying.

Download Hồng Nhan Tam Quốc APK File

Download Hồng Nhan Tam Quốc

  • Price: Free
  • Requires: Android 2.3.4 and up
  • File Name: Hồng Nhan Tam Quốc.apk
  • Downloads: 553
  • Version : 3.0.0
  • Category : Android Strategy Game

Old Versions Hồng Nhan Tam Quốc

What's New in Hồng Nhan Tam Quốc

  • bug fixes
Share on Facebook    Share on Twitter    Share on Google+    Share on Gmail    Share on Reddit    Share on LinkedIn    Share on Tumblr    Save to Pocket    Share on Pinterest    Save to Evernote    Email this Page    View QR Code

DISCLAIMER: Hồng Nhan Tam Quốc is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.