Pokladnica APK

Downloads: 50 Category : Business
by: Requires: Android 4.0 and upPrice:Free
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Click to Ratings)

Pokladnica Description


i love it Here we provide Pokladnica V 4.0.1 for Android 4.0++ Podnikateľ má možnosť v aplikácii VRP evidovať tržbu a jednoducho vytvárať a tlačiť pokladničné doklady spĺňajúce zákonom povinné údaje. Podnikateľ má možnosť spravovať si svoje tovary a služby a vyhotovovať uzávierky. Aplikácia taktiež poskytuje prehľad všetkých vystavených dokladov s možnosťou vytlačenia kópie dokladu.
Aplikácia VRP je poskytovaná Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na základe znenia zákona č. 289/2008 Z. z. SR o používaní elektronickej registračnej pokladnice platného od 1.4.2015, ktorá spĺňa požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 4a tohto zákona.
if there is any problem please let us know. Write your problem in comment box below.

Editors Notes

i love it

Download Pokladnica APK File

Download Pokladnica

  • Price: Free
  • Requires: Android 4.0 and up
  • File Name: Pokladnica.apk
  • Downloads: 50
  • Version : 4.0.1
  • Category : Android Business App

Old Versions Pokladnica

What's New in Pokladnica

  • - kompletne nový, atraktívnejší a praktickejší vizuál aplikácie- optimalizácia a možnosť prepnutia do zobrazenia aplikácie „na šírku“- pridaná možnosť kategorizácie položiek tovaru a služieb- možnosť dlaždicového zobrazenia položiek tovaru a služieb- úpravy legislatívy: netlačenie ochranného znaku MF na intervalovej uzávierke- oprava konfigurácie, ktorá na niektorých zariadeniach spôsobovala prerušenie spojenia
Share on Facebook    Share on Twitter    Share on Google+    Share on Gmail    Share on Reddit    Share on LinkedIn    Share on Tumblr    Save to Pocket    Share on Pinterest    Save to Evernote    Email this Page    View QR Code

DISCLAIMER: Pokladnica is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.
Page sharing tell your friends you can get faster download speed

Related Pokladnica

Comments Pokladnica