Takvimi - Shqip APK

Downloads: 69 Category : Books & Reference
by: Requires: Android 2.2 and upPrice:Free
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Click to Ratings)

Takvimi - Shqip Description


Përmirësimi që e bëtë për vitin 2018, shënimet për ngjarjet islame nuk jan përditësuar për këtë vitë. Here we provide Takvimi – Shqip Apk Dowmload Takvimi për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi (Ulqin).
if there is any problem please let us know. Write your problem in comment box below.

Editors Notes

Boneni update se datat shka.jan si ramazani dita e par bajrami e kta jan me dat t vjetit (2017) boneni me 2018

Download Takvimi - Shqip APK File

Download Takvimi - Shqip

  • Price: Free
  • Requires: Android 2.2 and up
  • File Name: Takvimi - Shqip.apk
  • Downloads: 69
  • Version : 4.5.9
  • Category : Android Books & Reference App

Old Versions Takvimi - Shqip

What's New in Takvimi - Shqip

  • Azhornimi i koheve te namazit per Maqedoni (2018)Azhornimi i shenimeve per vitin 2018
Share on Facebook    Share on Twitter    Share on Google+    Share on Gmail    Share on Reddit    Share on LinkedIn    Share on Tumblr    Save to Pocket    Share on Pinterest    Save to Evernote    Email this Page    View QR Code

DISCLAIMER: Takvimi - Shqip is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.
Page sharing tell your friends you can get faster download speed

Related Takvimi - Shqip

Comments Takvimi - Shqip