Thực đơn của bạn APK

Downloads: 86 Category : Food & Drink
by: Requires: Android 4.0 and upPrice:Free
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4.00 out of 5)

Thực đơn của bạn Description


App hay quá. Rất cảm ơn tác giả Here we provide Thực đơn của bạn Apk Dowmload Ứng dụng thực đơn của bạn cung cấp cho người dùng công cụ tạo thực đơn từ những món ăn có sẵn. Người dùng chỉ cần chọn những món ăn cần thiết. Ứng dụng sẽ tự động lên thực đơn. Tự động đưa ra nguyên liệu cần mua và cách thức thực hiện các món ăn đã chọn.
if there is any problem please let us know. Write your problem in comment box below.

Editors Notes

Editors is lazy not tested it

Download Thực đơn của bạn APK File

Download Thực đơn của bạn

  • Price: Free
  • Requires: Android 4.0 and up
  • File Name: Thực đơn của bạn.apk
  • Downloads: 86
  • Version : 1.09
  • Category : Android Food & Drink App

Old Versions Thực đơn của bạn

What's New in Thực đơn của bạn

  • Nâng cấp toàn diện ứng dụng. Ứng dụng sẽ sử dụng tên " Thực đơn của bạn" thay cho tên "Nước chấm việt" trước đây. Giờ đây ứng dụng cung cấp cho người dùng cách thức tạo thực đơn cho gia đình, thay đổi món ăn tùy thích để được thực đơn vừa ý nhất. Cung cấp cho người dùng thông tin về nguyên liệu cần mua cho cả thực đơn. Cách thức làm của từng món ăn.
Share on Facebook    Share on Twitter    Share on Google+    Share on Gmail    Share on Reddit    Share on LinkedIn    Share on Tumblr    Save to Pocket    Share on Pinterest    Save to Evernote    Email this Page    View QR Code

DISCLAIMER: Thực đơn của bạn is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.
Page sharing tell your friends you can get faster download speed

Related Thực đơn của bạn

Comments Thực đơn của bạn